Dispecerat

Adrem Invest oferă servicii de dispecerizare pentru proiectele de energie electrică din surse regenerabile.

Dispeceratul nostru îndeplinește criteriile stricte ale operatorului național de rețea, iar echipa de profesioniști autorizați ANRE oferă soluții personalizate pentru creșterea eficienței producției dumneavoastră.

Realizăm conceptul soluției, furnizarea, instalarea și configurarea echipamentelor locale și a soluției la nivel de dispecerat, punerea în funcțiune și asigurarea căilor redundante de comunicații.

În conformitate cu reglementările naționale în vigoare, ordinele ANRE nr. 51/2009, nr. 29/2013 și nr. 30/2013, centralele electrice de peste 5 MW putere maximă nominală construită sunt dipecerizabile.

Soluțiile oferite de Adrem Invest sunt concepute pentru reducerea timpilor de nefuncționalitate sau funcționare defectuoasă, monitorizarea parametrilor de eficiență și performanță, identificarea și prevenirea incidentelor și fluctuațiilor de producție.

Oferta companiei Adrem Invest cuprinde:
 • Prognoza pentru estimarea producției de energie a fiecărei centrale
 • Monitorizare în timp real a bunei funcționări a centralei electrice
 • Controlul operațional al funcționării centralei electrice, conform ordinelor primite de la nivelele superioare de dispecerizare
 • Menținerea legăturii cu autoritățile reglementatoare, gestionarea informațiilor și a procedurilor operative
 • Menținerea legăturii cu entitățile implicate în activitatea de mentenanță, identificarea și raportarea problemelor în timp real
 • Analiza asupra funcționării centralei electrice și raportarea constantă a aspectelor relevante (producție, prognoză, evenimente, manevre impuse de reglementatori, incidente, funcționare a diverselor componente etc)
 • Posibilitatea de a vizualiza, în timp real, prin intermediul unei interfețe web securizate, toate informațiile gestionate de către dispecerat
 • Asigurarea unei infrastructuri IT redundantă, atât la nivel de platforme, cât și la nivel de căi de comunicații
 • Achiziția, instalarea și mentenanța tuturor componentelor SCADA
 • Training și autorizare dispeceri
 • Alarmare personalizată a nevoilor specificului fiecărei centrale electrice