Administrare grupuri de măsură

Serviciul de administrare a grupurilor de măsură a energiei electrice este o activitate realizată de profesioniștii Adrem Invest încă din anul 2009. Serviciul se adresează micilor consumatori și include procesele de montare/demontare contoare de energie electrică, deconectări/reconectari pentru neplata sau nerespectarea clauzelor contractuale.

Activitatea de administrare a grupurilor de măsură este grupată în Centre Operaționale, cu acoperire națională, respectiv zonele Oltenia, Moldova, Banat, Muntenia și Dobrogea. Pentru ca această activitate se realizeze la cele mai ridicate standarde, personalul Adrem Invest utilizează o flotă de peste 200 de autoutilitare și echipamente performante, scări, PRB-uri, scule și dispozitive speciale, echipament de lucru și protecție conforme normelor în vigoare și, nu în ultimul rând, PDA-uri, care eficientizează munca, utilizarea hârtiei nemaifiind necesară.

Adrem Invest deține atestarea ANRE tip B, conform Ordinului 24/2007 pentru execuția tuturor lucrărilor, precum și avizul Biroului Român de Metrologie Legală pentru exercitarea activității de montare a mijloacelor de măsură.

Managementul contoarelor de energie vizează realizarea unei game complete de servicii de întreținere și gestionare a grupurilor de măsură.

Adrem Invest își asumă eficientizarea cu un procent de peste 30% a managementului contoarelor. Acest lucru este posibil datorită echipei profesioniste și a investițiilor majore în implementarea de sisteme Workforce Management. Aceste sisteme sunt folosite pentru automatizarea tuturor proceselor, începând cu planificarea activității și alocarea ordinelor de serviciu, până la administrarea stocurilor și coordonarea echipelor din teren.

Adrem Invest are în portofoliu o gama completă de servicii de întreținere și gestionare a grupurilor de măsură și oferă servicii pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor comerciale.

Serviciile pentru administrarea grupurilor de măsură includ:

Managementul parcului de contoare:

 1. Managementul activităților de teren
 2. Logistică și depozitare pentru grupurile de măsură
 3. Verificare metrologică conform normelor BRML

Seviciile de management al parcului de contoare ce aparțin distribuitorilor constau în activități de instalare și exploatare, conform procedurilor și fluxului comenzilor primite de la clienți.

Managementul activităților din teren include un portofoliu complex de operațiuni pe care Adrem Invest le oferă companiilor de distribuție a utilităților, precum:

 • montarea contoarelor pentru noii abonați
 • demontarea și înlocuirea contoarelor
 • securizarea grupurilor de măsură
 • deconectări și reconectari ale clienților
 • teste, diagnoze și verificări pe teren

Adrem Invest dispune de spații de depozitare și asigura logistica necesară parcurilor de contoare gestionate.

Oferta companiei Adrem Invest cuprinde:

 • Deconectarea clienților pentru neplată
 • Reconectarea clienților după achitarea facturilor restante
 • Demontarea contorilor pentru neplată sau la cerere
 • Înlocuirea contoarelor la periodicitate
 • Montarea contorilor la clienți noi
 • Verificarea la cerere a contoarelor, în teren
 • Înlocuirea contoarelor defecte sesizate de către cititori
 • Sigilare în urma lucrărilor de modernizare
 • Programare contoare la schimbare tarif
 • Înlocuire contoare pentru verificare în laborator
 • Montare grup măsură în montaj semidirect (montare trei reductoare de curent și un contor electronic)
 • Înlocuire grup măsură în montaj semidirect (înlocuire trei reductoare și contoare)
 • Înlocuire reductor de curent
 • Sensibilizare grup măsură (trecere din montaj semidirect în montaj direct)
 • Verificare grup măsură în montaj semidirect (întocmire diagramă fazorială, determinare eroare de funcționare contor, determinare eroare de funcționare grup măsură în situația montajelor eronate, întocmire și semnare documente specifice cu clienții)
 • Înlocuire capac BMP monofazat/trifazat mătuit sau deteriorat
 • Montare capac firidă de branșament, altele decât tip BMP
 • Racordare branșament clienți noi în rețeaua de JT (recepție, racordare la rețea, montare contor și PIF)
 • Consolidare ramă, prindere contoare și BMP desprinse de pe tencuiala, sesizate