Mentenanță și lucrări pentru infrastructura electrică

Adrem Invest oferă clienților servicii performante de mentenanță a infrastructurii electrice, calitate și siguranță în distribuția energiei electrice.

Această activitate a fost inclusă în portofoliul companiei în anul 2011, serviciul fiind oferit operatorilor CEZ Distribuție SA, E.ON Distribuție Moldova SA și companiei ENEL.

Pentru a oferi clienților săi calitate și siguranță, Adrem Invest a creat o echipă de specialiști formată din ingineri, proiectanți și electricieni, ce sunt organizați într-o structură operațională omogenă. Compania noastră este extrem de flexibilă și deschisă la execuția de lucrări pe întreg teritoriul țării.

Oferta companiei Adrem Invest cuprinde:

Întreținere, reparații și modernizare pentru rețele electrice de distribuție a energiei electrice, instalații electrice de alimentare 0.4-20kV și instalații electrice de utilizare (forță și iluminat).

Serviciile de mentenanță furnizate de Adrem Invest sunt diferențiate în pachete personalizate:

  • mentenanță de tip preventiv (operații de preintampinare a defecțiunilor și a uzurii ce pot apărea în timpul funcționarii)
  • mentenanță corectivă 24/24 h (readucerea unui element sau sistem defect în starea de funcționare)
  • defectoscopie cabluri electrice (LES) 0,4-20 kV

 

Lista de servicii asociate:
  1. Defectoscopie și încercări cu tensiune mărită pentru cabluri de energie electrică (LES) 0,4-20 kV
  2. Măsurători electrice și emitere buletine (“verificări PRAM”) privind starea prizei de pământ și paratrăsnet

La aceste servicii se adaugă și componentele de control și verificare:

1. Controlul se realizează prin sistemul ordinelor de lucru (colectarea de informații și crearea unei baze de date cu informații tehnice, organizatorice, financiare etc).

Un ordin de lucru cuprinde cinci etape principale: anticiparea activității, care permite o planificare a forței de muncă,  echipamentelor, utilajelor, materialelor, timpului etc.; deplasarea la locație și organizarea lucrărilor pe șantier; executarea lucrărilor cu respectarea tehnologiilor, a securității și sănătății muncii și a mediului etc.; verificarea lucrării și închiderea acesteia (verificări tehnice, probe, recepție și eliminarea deșeurilor de la locație) și evaluarea lucrării executate.

2. Verificarea certifică buna execuție și calitatea lucrărilor, ce atestă funcționarea în siguranță a instalației la care s-a lucrat, asigurând în acest fel și securitatea personalului de exploatare care deservește instalația respectivă.

Datorită complexității și diversității operațiilor executate în cadrul lucrărilor de mentenanță a instalațiilor electrice, Adrem Invest utilizează o gamă diversă de echipamente, aparate, mașini și utilaje ce sunt menținute, pe toată durata utilizării lor, printr-o exploatare și întreținere adecvate, la un nivel tehnic conform condițiilor de funcționare și de protecție.