Servicii de operare a rețelelor de distribuție energie

Adrem Invest asigură un pachet complet de servicii destinate operatorilor de distribuție a energiei electrice și companiilor de utilități, în scopul construirii de parteneriate pe termen lung, bazate pe performanță, încredere și siguranță.

Orice operator de rețea are responsabilitatea de a garanta parametrii de calitate, siguranță, fiabilitate și eficiență, precum și de a asigura continuitatea alimentării la nivelele impuse de standardele de performanță.

Echipa de profesioniști Adrem Invest poate interveni în orice fază a proiectului, începând cu etapa de evaluare, proiectare, execuție, până la modernizare și mentenanță.

Oferta companiei Adrem Invest cuprinde:
  • dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție
  • monitorizarea funcționării rețelelor electrice de distribuție
  • monitorizarea parametrilor de performanță
  • întreținerea, reparația și mentenanța rețelelor electrice