Analiză și control date – Monitorizare operațională

Serviciul de monitorizare operațională oferit de compania Adrem Invest reprezintă soluția de care aveți nevoie pentru dezvoltarea și eficientizarea afacerii dumneavoastră. Acesta permite îmbunătățiți toate aspectele operațiunilor pe care le realizați, indiferent de industria în care activați.

Serviciile noastre sunt implementate de către o echipa de specialiști, pregătiți răspundă tuturor solicitărilor, oricât de complexe, acționeze în scopul identificării și rezolvării problemelor reale și acorde consultanță pentru valorificarea reurselor de care dispuneți.

Prin activitatea pe care o realizăm, oferim rapoarte complexe de diagnoză a activității dumneavoastră, sisteme de monitorizare și planuri de standardizare în scopul creșterii inteligente a business-ului.

Pentru transformarea afacerii dumneavoastră într-un leader incontestabil, urmărim îndeaproape tendințele pieței și generăm soluții de succes pentru:

  • Definirea și modelarea proceselor
  • Analiza, gestionarea și optimizarea proceselor
  • Automatizarea fluxurilor de lucru
  • Monitorizarea activităților
  • Reducerea costurilor
  • Creșterea productivității
  • Delimitarea responsabilităților dintre beneficiar și prestator
  • Îmbunătățirea satisfacției beneficiarului
  • Angajarea continuă în îmbunătățirea proceselor
AVEM PREGĂTIREA ȘI EXPERTIZA NECESARĂ DEZVOLTĂRII, IMPLEMENTĂRII ȘI MANAGEMENTULUI URMĂTOARELOR APLICAȚII:
1.1 MyAVIS WO:

Aplicație Server – asigură managementul ordinelor de lucru și al stocurilor și permite primirea/transmiterea datelor din/către aplicația beneficiarului.

Aplicație Mobilă (PDA) – asigură recepționarea datelor primite din aplicația Server, operarea ordinelor de lucru, a mișcărilor de stocuri și retransmiterea datelor modificate la aplicația Server.

1.2 MyVIEW:

Asigură alocarea ordinelor de lucru, optimizarea orarului pentru echipe în teren, funcționalități de alarmare și condiționări, acces la datele din ordinele de lucru și la rapoarte.

1.3 BlackDevice:

Aplicație Server – asigură managementul ordinelor de lucru și al stocurilor și permite primirea/transmiterea datelor din/către aplicația beneficiarului.

Aplicație Mobilă (PDA) – asigură recepționarea datelor primite din aplicația Server, operarea ordinelor de lucru, a mișcărilor de stocuri și retransmiterea datelor modificate la aplicația Server.

În activitatea pe care o realizăm utilizăm următoarele sisteme:

2.1 Sistemul de monitorizare DMAO, asigură alocarea zilnică a analizelor și rapoartelor, stabilește periodicitatea executării și transmiterii lor, beneficiarii lor și evidențiază stadiul lucrărilor.

2.2 Sistem de ticketing KVADOS, ce este administrat de furnizorul aplicațiilor MyAVIS și MyVIEW și asigură transmiterea, analiza și soluționarea cererilor create de administratorii de sistem DMAO.

2.3 Sistemul de ticheting RT – asigură transmiterea, analiza și soluționarea cererilor create de utilizatorii aplicațiilor.

Analizăm în detaliu fiecare componentă a business-ului dumneavoastră, consecințele pozitive și negative ale acțiunilor pe care le întreprindeți. Interpretăm datele și generăm rapoarte calitative, cantitative și operaționale pentru valorificarea și exploatarea resurselor disponibile în mediul intern, dar și extern. Gândim împreună strategia de dezvoltare a companiei și integrarea serviciilor pe o piață în permanentă evoluție.

Fie vorbim de impactul costurilor de producție, gestionarea activităților zilnice, a resurselor umane și financiare, un manager bun va ști întotdeauna cum le valorifice într-o strategie de piață viabilă.