DISPECERAT

Adrem Invest ofera servicii de dispecerizare pentru proiectele de energie electrica din surse regenerabile.

Dispeceratul nostru indeplineste criteriile stricte ale operatorului national de retea, iar echipa de profesionisti autorizati ANRE ofera solutii personalizate pentru cresterea eficientei productiei dumneavoastra.

Realizam conceptul solutiei, furnizarea, instalarea si configurarea echipamentelor locale si a solutiei la nivel de dispecerat, punerea in functiune si asigurarea cailor redundante de comunicatii.

In conformitate cu reglementarile nationale in vigoare, ordinele ANRE nr. 51/2009, nr. 29/2013 si nr. 30/2013, centralele electrice de peste 5 MW putere maxima nominala construita sunt dipecerizabile.

Solutiile oferite de Adrem Invest sunt concepute pentru reducerea timpilor de nefunctionalitate sau functionare defectuoasa, monitorizarea parametrilor de eficienta si performanta, identificarea si prevenirea incidentelor si fluctuatiilor de productie.

Oferta companiei Adrem Invest cuprinde:

 • Prognoza pentru estimarea productiei de energie a fiecarei centrale
 • Monitorizare in timp real a bunei functionari a centralei electrice
 • Controlul operational al functionarii centralei electrice, conform ordinelor primite de la nivelele superioare de dispecerizare
 • Mentinerea legaturii cu autoritatile reglementatoare, gestionarea informatiilor si a procedurilor operative
 • Mentinerea legaturii cu entitatile implicate in activitatea de mentenanta, identificarea si raportarea problemelor in timp real
 • Analiza asupra functionarii centralei electrice si raportarea constanta a aspectelor relevante (productie, prognoza, evenimente, manevre impuse de reglementatori, incidente, functionare a diverselor componente etc)
 • Posibilitatea de a vizualiza, in timp real, prin intermediul unei interfete web securizate, toate informatiile gestionate de catre dispecerat
 • Asigurarea unei infrastructuri IT redundanta, atat la nivel de platforme, cat si la nivel de cai de comunicatii
 • Achizitia, instalarea si mentenanta tuturor componentelor SCADA
 • Training si autorizare dispeceri
 • Alarmare personalizata a nevoilor specificului fiecarei centrale electrice